Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zwana dalej Biblioteką z siedzibą w Warszawie przy ulicy Koszykowej 26/28 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd  Województwa Mazowieckiego pod nr RIK-7/99 i posiada osobowość prawną.
 
Podstawą prawną działalności Biblioteki stanowią:

Wewnętrzne akty prawne


 

Go to top