Statut Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 442/XLIII/99
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 1999 r.w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 144/75/2000
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2000 r. W sprawie zmian w statutach niektórych instytucji kultury.

Uchwała Nr 154/06
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Go to top