Usługa całodobowej ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego ADM.27/US-1/17 

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu

Zawiadomienie o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu i przedłużeniu terminu składania ofert.

 

Informacja z otwarcia ofert

Go to top