Po przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko pracy w Dziale Wojewódzkiej Sieci Bibliotek, nr referencyjny Kdr. 110-6/17, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyborze Pani mgr Lucyny Małodobrej.

Go to top