Drukuj

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Józef Cała - Tel.: (22) 5374-191


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej

Włodzimierz Kołacz - Tel.: (22) 5374-191


Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Urszula Zdunkiewicz - Tel.: (22) 5374-191