Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej: Zakupu rozszerzenia licencji na oprogramowanie (rozszerzenie licencji multiwyszukiwarki indeksującej do poziomu obejmującego nielimitowaną ilość rekordów).Usług instalacji i konfiguracji Katalogu Centralnego w oparciu o multiwyszukiwarkę oraz integracji Katalogu z usługami zewnętrznymi np. geolokalizacją. Serwisu oprogramowania Katalogu, obejmującego 1 rok opieki powdrożeniowej (konsultacje, bieżąca pomoc techniczna, rozwiązywanie problemów, prace konserwacyjne i konfiguracyjne oprogramowania, aktualizacje do nowych wersji).

IT.26.WR.3.2018