Przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych: Część nr 1 -  dostawa UPS centralnego, Część nr 2 - rozbudowa macierzy dyskowej Dell EqualLogic PS4100E, dostawa urządzenia NAS do rozbudowy infrastruktury kopii bezpieczeństwa wraz z dyskami oraz dostawa oprogramowania do backupu infrastruktury zwirtualizowanej.

Modyfikacja treści SIWZ - 1

Modyfikacja treści SIWZ -2

Odpowiedź na pytanie

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1

Go to top