Drukuj

Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro Tchn.26.ZO.3.2019 "Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla central NW1 oraz NW4 wraz z zasilaniem w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie w celu poprawy parametrów powietrza nawiewanego"

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty