Drukuj

Przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie analizy formalno-prawnej i technicznej w celu określenia wymogów jakie musi spełnić system IAM/SSO wdrażany w ramach projektu Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy oraz zmian, które biblioteki muszą wprowadzić w celu integracji z nim swoich systemów bibliotecznych. Znak: IT.26.PN.1.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania