Drukuj

Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów, w formule „zaprojektuj i wybuduj

przetarg nieograniczony, Znak: Techn.26.PN.3.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania