Drukuj

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, podlegających ustawie prawo zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku