Drukuj


 

Warszawa 05.10.2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


GOSP.216-4-10 Numer og?oszenia w BZP 241191-2010

Zamawiaj?cy:
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka G?ówna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 365, ul. Koszykowa 26/28, tel. 022 628-78-52, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot zamówienia

Wymiana nawierzchni w prze?wicie bramowym


Zamawiaj?cy informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu wp?yn??a jedna, wa?na oferta uznana za najkorzystniejsz?. Ofert? z?o?y? wykonawca: Tadeusz Kuldanek KULBUD z siedzib? w Milanówku, ul. Lasockiego 1, z cen? realizacji zamówienia 29 654,82 z? brutto.
Umowa z wybranym Wykonawc? mo?e zosta? zawarta przed up?ywem 5 dni od dnia zamieszczenia niniejszego og?oszenia.

KOORDYNATOR
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
AGNIESZKA PYTLAK