Drukuj

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku OP.27.PBII/RR-1/17  " Sporządzanie i rozliczanie wniosków o refundacje oraz płatności zaliczkowe i płatność końcową, sporządzanie raportów i sprawozdań w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego"