Drukuj

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie analizy formalno-prawnej i technicznej w celu określenia wymogów jakie musi spełnić system IAM/SSO wdrażany w ramach projektu Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy oraz zmian, które biblioteki muszą wprowadzić w celu integracji z nim swoich systemów bibliotecznych. Znak: IT.26.PN.2.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty