Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Biblioteka jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należnego do niej mienia.

Go to top