• Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki znajdują się w regulaminach
  • Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym lub zgłaszać do kierowników poszczególnych działów Biblioteki, Wicedyrektorów ewentualnie do Dyrektora. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu.
Go to top