Logo BibliotekiBiblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego została utworzona z inicjatywy społecznej w 1907 roku, przejęta przez Radę m. st. Warszawy uchwałą z dnia 29 marca 1928 roku (protokół przekazania - plik pdf, akt notarialny - plik pdf).

Siedzibą Biblioteki jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jej działalności Województwo Mazowieckie.

Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • udzielanie bibliotekom publicznym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi tworzącymi sieć biblioteczną na terenie województwa mazowieckiego, w zakresie ustalonym ustawą o bibliotekach

Adres:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt.365

Ogólna informacja o pracy Biblioteki na Koszykowej, jej zbiorach, sprawdzanie pozycji w katalogach:

Dział Informacyjno-Bibliograficzny - tel. (022) 537-41-73, fax: (022) 537-40-73, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.koszykowa.pl


NIP 526-12-87-150 NIP.pdf (238.68 KB 25.06.2009 14:50)

Regon 000278681

Rejestr Instytucji Kultury Nr RIK-7/99

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa,
skr. poczt. 365
Tel.: 22 537 41 58
Fax: 22 628 19 68

biblioteka@koszykowa.pl

Go to top