Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza rekrutację na stanowisko pracy w Dziale Wojewódzkiej Sieci Bibliotek. KDR.110.8.23

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem 5 listopada 2023 r.

W związku z przeprowadzoną rekrutacją na stanowisko w Dziale Wojewódzkiej Sieci Bibliotek nr referencyjny KDR. 110.8.2023 wybrana została oferta Pani mgr Lucyny Mikołajun.

Go to top