Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza rekrutację na stanowisko pracy w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym. KDR.110.9.23  

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem 19 listopada 2023 r.

W związku z przeprowadzoną rekrutacją na stanowisko w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym nr referencyjny KDR. 110.9.2023 wybrane zostały oferty Pana Sebastiana Skorupskiego i Pana Adama Skoczka.

Go to top