Zakres działania:

 

 • udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych w zakresie różnych dziedzin wiedzy, przy wykorzystaniu źródeł informacji dostępnych lokalnie i przez sieci rozległe;
 • gromadzenie i opracowywanie księgozbioru: prowadzenie ewidencji zbiorów (księgi inwentarzowe) oraz dokumentacji wpływów i ubytków, opracowanie rzeczowe księgozbioru;
 • organizowanie przechowywania, ochrony i udostępniania zbiorów;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników;
 • organizowanie w Bibliotece praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa i słuchaczy studiów policealnych (bibliotekarskich);
 • organizowanie i prowadzenie centralnej rejestracji czytelników;
 • realizowanie projektów mających na celu upowszechnianie czytelnictwa

 


kierownik: st. kustosz Anna Kaczorowska

Tel.: (22) 537 41 81

Oddział INFORMATORIUM

Zakres działania:

 • gromadzenie i rzeczowe opracowywanie księgozbioru informacyjno-bibliograficznego, w tym z zakresu informacji naukowej, historii, teorii bibliografii i archiwistyki;
 • prowadzenie ewidencji księgozbioru informacyjno-bibliograficznego wraz z dokumentacją wpływów i ubytków;
 • prowadzenie katalogu topograficznego oraz uzupełnianie katalogu komputerowego w zakresie danych bibliotecznych Działu;
 • wzbogacanie warsztatu informacyjnego poprzez prowadzenie elektronicznych kartotek tematycznych;
 • organizowanie, przyjmowanie i oprowadzanie wycieczek w Bibliotece;
 • szkolenie pracowników Biblioteki oraz udzielanie konsultacji w zakresie specjalności Działu;
 • prowadzenie współpracy z innymi bibliotekami w zakresie zadań Działu;
 • udzielanie odpowiedzi na skargi, uwagi lub wnioski czytelników dotyczące spraw z zakresu zadań Działu

 

Godziny otwarcia dla czytelników :

pon.-pt. 9.00-21.00

     sob. 9.00-17.00

   niedz. 9.00-14.00

 


Oddział CZYTELNIA KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO im. Faustyna Czerwijowskiego

Zakres działania: 

  • gromadzenie wydawnictw informacyjnych polskich i obcych, takich jak podstawowe kompendia z poszczególnych dziedzin wiedzy w najnowszych opracowaniach, encyklopedie i słowniki, leksykony biograficzne i herbarze, wybrane informatory, bieżące roczniki statystyczne ogólne, aktualne ustawodawstwo polskie, tablice matematyczne, fizyczne itp., bazy danych (na płytach CD-ROM i dostępne przez sieci rozległe);
  • udzielanie czytelnikom informacji katalogowych, bibliotecznych, rzeczowych i faktograficznych w zakresie zbiorów bibliotecznych, bez względu na ich postać fizyczną i lokalizację, przy wykorzystaniu źródeł informacji dostępnych lokalnie i poprzez sieci rozległe;
  • udostępnianie księgozbioru Czytelni i organizowanie wolnego dostęp do książek;
  • udostępnianie książek z magazynu Działu Zasadniczego Druków Zwartych;
  • udostępnianie elektronicznych baz prawniczych oraz udzielanie pomocy w ich obsłudze;
  • udostępnianie Polskiego Archiwum Biograficznego na mikrofiszach;
  • udostępnianie stanowisk komputerowych z edytorami tekstu i innym oprogramowaniem;
  • koordynacja kopiowania zbiorów na kopiarkach samoobsługowyc i w pracowni reprograficznej;
  • organizowanie przechowywania i ochrony zbiorów Czytelni;
  • prowadzenie ewidencji zbiorów oraz dokumentacji wpływów i ubytków;
  • opracowywanie rzeczowo księgozbioru podręcznego (zgodnie z Językiem Haseł Przedmiotowych BN);
  • uzupełnianie bazy katalogu komputerowego o dane biblioteczne Oddziału;
  • przeprowadzanie skontrów księgozbioru Czytelni;
  • prowadzenie sprawozdawczości z pracy Oddziału.

 Godziny otwarcia dla czytelników :

pon.-pt. 9.00-21.00

       sob. 9.00-17.00

     niedz. 9.00-14.00

 

Go to top