Zakres działania:


 

 •  prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej, szkoleniowej;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad siecią bibliotek publicznych województwa mazowieckiego w zakresie: organizacji bibliotek, gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbiorów oraz upowszechniania czytelnictwa.

 

kierownik: 


Tel.: (22) 625-79-15, (22) 537 41 84
 

Godziny pracy: 8.00-16.00
 

Oddział INSTRUKCYJNO-METODYCZNY
 
 • udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom publicznym województwa mazowieckiego w zakresie: organizacji bibliotek, komputeryzacji, upowszechniania czytelnictwa;
 • opracowywanie, na podstawie obowiązujących przepisów i zaleceń władz nadrzędnych, instrukcji i wytycznych dla wojewódzkiej sieci bibliotek publicznych;
 • udzielanie konsultacji w zakresie form i metod pracy bibliotecznej;
 • przeprowadzanie wizytacji bibliotek publicznych uzgodnionych z uprawnionymi podmiotami;
 • współpracowanie z organizatorami bibliotek publicznych i przedstawianie im wniosków z przeprowadzonych wizytacji;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej dla pracowników bibliotek publicznych województwa mazowieckiego oraz współdziałanie z instytucjami prowadzącymi szkolenia dla bibliotekarzy;
 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów szkoleniowych i kursów przysposobienia zawodowego;
 • współpracowanie z zainteresowanymi instytucjami w zakresie upowszechniania czytelnictwa;
 • opracowywanie coroczne analizy działalności sieci bibliotek publicznych województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem danych liczbowych i części opisowej;
 • prowadzenie analiz i  badań w zakresie działalności placówek sieci wojewódzkiej;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad siecią bibliotek publicznych województwa mazowieckiego;
 • sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem, w celach szkoleniowych, sali komputerowej.

kierownik: Beata Golatowska

Tel.:(22) 625-79-15,  (22) 5374-187
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zespół instruktorów

Tel.: (22) 537 40 87, (22) 537 41 82

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 Godziny pracy: 8.00-16.00

 


Oddział DOBORU I SELEKCJI KSIĘGOZBIORÓW
 
 
 • prowadzenie oceny przydatności bieżącej produkcji wydawniczej dla bibliotek;
 • organizowanie przeglądów nowości wydawniczych;
 • sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie selekcji księgozbiorów bibliotek publicznych;
 • uczestniczenie w wizytacjach bibliotek publicznych;
 • prowadzenie analizy i wycinkowe badania w zakresie struktury księgozbiorów   i ich wykorzystania.
 
kierownik: Paweł Jaskulski
Tel. (22) 537 41 68
e-mail: 
 
zespół instruktorów
Tel. (22) 537 41 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
 

Oddział OPRACOWANIA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
 
 • udzielanie pomocy bibliotekom publicznym województwa mazowieckiego w zakresie opracowania zbiorów;
 • opracowywanie opisów bibliograficznych nowości wydawniczych prezentowanych na przeglądach nowości wydawniczych;
 • współorganizowanie przeglądów nowości wydawniczych;
 • przekazywanie bibliotekom publicznym województwa mazowieckiego opisów bibliograficznych książek prezentowanych na przeglądach wydawniczych;
 • prowadzenie melioracji bazy katalogowej przeglądów nowości wydawniczych;
 • bieżące informowanie bibliotek publicznych o wszelkich zmianach w obowiązującym formacie opisu bibliograficznego;
 • sprawdzanie poprawności prowadzenia baz katalogowych bibliotek publicznych;
 • współpracowanie z  komórkami organizacyjnymi w zakresie przyjętych zasad opisu bibliograficznego;
 • współtworzenie kartoteki haseł wzorcowych.

kierownik: Beata Capik

Tel.: (22) 537 41 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zespół instruktorów

Tel.: (22) 537 41 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: 8.00-16.00


Oddział MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJ BIBLIOTECZNEJ

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym działaniem MSIB;
 • kontrola poprawności baz danych MSIB;
 • administrowanie portalem MSIB;
 • redagowanie informacji zamieszczanych w portalu MSIB;
 • udzielanie konsultacji i organizowanie szkoleń w zakresie MSIB;
 • prowadzenie działań promocyjnych MSIB.

Tel.: (22) 537 41 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Go to top