Zakres działania:

 • opracowywanie we współpracy z radcą prawnym projektów wewnętrznych aktów normatywnych (statutu, zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp.) oraz umów i porozumień wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Bibliotekę;
 • prowadzenie dokumentacji (poza dokumentacją finansową) dotyczącej projektów realizowanych przez Bibliotekę z dofinansowaniem unijnym lub krajowym;
 • przygotowywanie upoważnień oraz pełnomocnictw Dyrektora;
 • sporządzanie i udostępnianie pracownikom okresowych informacji o istotnych zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Biblioteki;
 • prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych i publikowanie ich na stronie internetowej Biblioteki;
 • prowadzenie rejestru umów oraz pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora;
 • prowadzenie spraw związanych ze statystyką Biblioteki, planowaniem i sprawozdawczością;
 • prowadzenie dokumentacji audytu i kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Bibliotece;
 • sporządzanie protokołów i sprawozdań z organizowanych przez Dyrektora zebrań, posiedzeń Kolegium Biblioteki i Rady Naukowej;
 • zapewnianie obsługi konferencji, sesji naukowych i innych imprez organizowanych przez Bibliotekę w zakresie:

przygotowania zaproszeń, programów i kompletowania materiałów konferencyjnych,

przygotowania umów,

sporządzania list uczestników,

zakwaterowania uczestników,

zapewnienia obsługi informacyjnej;

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biblioteki w zakresie organizacji, zarządzania i funkcjonowania Biblioteki;
 • prowadzenie spraw z zakresu informacji wewnętrznej w Bibliotece;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
 • zapewnianie obsługi prawnej w Bibliotece;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi skontrami w Bibliotece.


kierownik: Agnieszka Pytlak


Tel.: (22) 5374-143, (22) 5374-175
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

 

Go to top