Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro - OP.27.PBII/ZO-1/17

Sporządzanie i rozliczanie wniosków o refundacje oraz płatności zaliczkowe i płatność końcową, sporządzanie raportów i sprawozdań w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Pobierz plik (WnioskiZAL.doc)Załączniki[ ]209 kB
Pobierz plik (ZOwnioski.pdf)Zapytanie Ofertowe[ ]7555 kB
Go to top