Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa konserwacji i czyszczenia dachu szklanego o powierzchni 841 m² zgodnie z Dokumentacją techniczno-ruchową i Instrukcją użytkowania i eksploatacji, czyszczenie oraz konserwacja koryt zbiorczych wraz z wpustami dachowymi odwadniającymi typu PLUVIA oraz usuwanie przecieków dachu szklanego powstających podczas eksploatacji dachu - Tchn. 26.ZO.3.2018

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top