Przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych: Część nr 1 - dostawa skanerów samoobsługowych, Część nr 2 - dostawa wyświetlaczy LCD , Część nr 3 - dostawa infrastruktury dla sieci WiFi, IT.26.PN.2.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 3

Go to top