Wykonanie i wdrożenie Portalu Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy oraz jego integracja z  Katalogiem Centralnym bibliotek publicznych Warszawy - przetarg nieograniczony, IT.26.PN.3.2018

Modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top