Zapytanie Ofertowe poniżej 30 000 euro - usługa druku, oprawy oraz dostawa publikacji pt. „Inspirowani Tyrmandem. Antologia małych form prozatorskich”  WSB.26.ZO.1.2020

 

Zapytanie Ofertowe

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał nr 2 Wzór Umowy

Zał nr 3 Klauzula RODO

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top