Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł netto: "Konserwacja instalacji wodno–kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w budynkach przy ul.Koszykowej 26/28 i ul. Sułkowskiego 26." Techn.26.ZO.1.2021

 

Zapytanie Ofertowe, Opis przedmiotu zamówienia, Wzór Umowy

Formularz Ofertowy

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top