Opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego wraz z możliwością zwiększenia obciążeń stropów budynku magazynu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Numer ID postępowania: ocds-148610-912d4e83-d46e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Go to top