Remont dachów szklanych TECH.26.TP.2.2023

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e73bcc6-fa13-11ed-9355-06954b8c6cb9

Go to top