Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego za rok obrotowy 2023 i 2024. Zapytanie Ofertowe FK.26.ZO.2.2023

Termin składania ofert upływa z dniem 27.10.2023 r. o godz. 15.00.

Zapytanie Ofertowe

Zał.nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 Projekt Umowy

Zał. nr 3 Wykaz Osób

Zał. nr 4 Klauzula Informacyjne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top