Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – Oddział Doboru i Selekcji Księgozbiorów.KDR.110.2.22

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 marca 2022 r.

Rekrutacja na stanowisko w Dziale Wojewódzkiej Sieci Bibliotek nr referencyjny KDR.110.2.22 została zamknięta. Dokonano wewnętrznego naboru.

Go to top