Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia i obsługę szatni Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego ADM.27/PN-1/16

 

 

Odpowiedzi na pytania zawarte we wnioskach Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Wynik postępowania

Go to top