Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro, Tchn. 26.ZO.1.2018
"Kompleksowa usługa konserwacji i czyszczenia dachu szklanego o powierzchni 841 m² zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową  i instrukcją użytkowania i eksploatacji, czyszczenie oraz konserwacja koryt zbiorczych wraz z wpustami dachowymi odwadniającymi typu PLUVIA, a także usuwanie przecieków dachu szklanego powstających podczas eksploatacji dachu.
 
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (201806041215.pdf)Zapytanie Ofertowe[ ]1186 kB
Pobierz plik (DTR.pdf)Dokumentacja Techniczno-Ruchowa[ ]6133 kB
Pobierz plik (FOdachy.docx)Formularz Ofertowy[ ]21 kB
Pobierz plik (Harmonogramdach.pdf)Harmonogram[ ]418 kB
Pobierz plik (INSTR.pdf)Instrukcja użytkowania[ ]1274 kB
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA dach.pdf)Klauzula informacyjna RODO[ ]434 kB
Pobierz plik (UMOWAserwisdach .pdf)Projekt Umowy[ ]374 kB
Go to top