Przetarg nieograniczony: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku tzw. Plomby oraz dostawa i montaż wyposażenia, w ramach realizacji projektu pn.  „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Tchn.26.PBII.PN.3.2018

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ     Załączniki do pytań  Tab.1         Tab.2       Załaczniki do odpowiedzi Tab 1   Tab.2

Poprawiony Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wniesieniu odwołania

Go to top