Przetarg nieograniczony: zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynkuim. Stanisławów Kierbedziów, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Techn.26.PN.1.2020

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 Ośw. Grupa Kapitałowa

Zał. nr 3 i 4 Oświadczenia

Zał. nr 5 i 6 Wykazy

Zał. nr 7 PFU

Projekt powykonawczy

Rzut parteru

Projekt budowlany

Pozwolenie na budowę

Postanowienie KSP z 2014 r.

Postanowienie KSP z 2006 r.

Decyzja Konserwatora Zabytków

Załącznik do Decyzji KZ

Ekspertyza

Zał. nr 8 Zobowiązanie

Zał. nr 9 Wzór Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert Techn.26.PN.1.2020.pdf)Informacja z otwarcia ofert[ ]236 kB
Go to top