Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych oraz wywóz odpadów gabarytowych, z terenów nieruchomości Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Koszykowej 26/28 oraz ul. Sułkowskiego 26.    Znak spr. ADM.26.ZO.1.2022

Zapytanie Ofertowe

Zał.1 OPZ

Zał.2 Formularz Cenowy

Zał.3 Formularz Ofertowy

Zał.4 Wzór Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top