Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego za rok obrotowy 2023 i 2024

Znak FK.26.ZO.1.2023

Termin składania ofert upływa z dniem 20.10.2023 r.

 

Zapytanie Ofertowe FK.26.ZO.1.2023

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Wykaz osób

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna

Postępowanie unieważnione.

 

 

Go to top