Zapytanie Ofertowe na wykonanie usługi druku 1800 sztuk plansz w formacie B1 wraz z ich dostawą do wskazanych bibliotek publicznych na terenie województwa mazowieckiego, na potrzeby organizacji wystawy poświęconej Stanisławowi Moniuszce Znak sprawy: SZT.26.1.2019

UWAGA  Modyfikacja treści Zapytania Ofertowego - zmiana terminu składania ofert

Zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia

Zmieniony  Formularz Ofertowy

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego

                                                                                           INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Pobierz plik (201904301315.pdf)Zapytanie Ofertowe[ ]1216 kB
Pobierz plik (FOsztuka.doc)Formularz Ofertowy[ ]50 kB
Pobierz plik (OpZ.szt..pdf)Opis Przedmiotu Zamówienia[ ]272 kB
Pobierz plik (PROJ.UM.szt..pdf)Projekt Umowy[ ]341 kB
Pobierz plik (RODOszt..pdf)RODO[ ]230 kB
Go to top