Zapytanie Ofertowe na konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

1)   w budynkach przy ul.: Koszykowej 26, ul. Sułkowskiego 26,

2)   w lokalach przy ul.: Chmielnej 20, Noakowskiego 14, Plac Hallera 5 lok. 11a

Znak: Techn.26.ZO.5 2019         

Zapytanie Ofertowe

Formularz Ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Klauzula RODO

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Go to top