Zapytanie Ofertowe pn. "Dostawa laptopów i zestawów komputerowych". Znak IT.26.ZO.1.2021

Termin składania ofert upływa z dniem  28 października 2021 r., o godz. 14:00.

Zapytanie Ofertowe

Formularz Ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór Umowy

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego

Informacja z otwacia ofert

Informacja z otwarcia ofert-korekta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Go to top