Dostawa sprzętu i wyposażenia serwerowni IT.26.TP.1.2022

postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2022 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie

SWZ

Zał.1-7

Zał. 8 wzór umowy

Zał. 9 OPZ

Wyjaśnienie treści SWZ + zdjęcia

Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana treści OPZ

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu Cz.II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I oraz Części III

Go to top