Roboty budowlane - Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynu zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wraz z dostawą wyposażenia Tchn.27/PN-1/17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (nowy termin otwarcia ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie o zamówieniu]919 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]19527 kB
Dostęp do URL (http://bip.koszykowa.pl/files/zalaczniki_NR_8a-9d.zip)Załączniki do SIWZ nr 8a-9d[Przedmiar, Zestawienie wyposażenia, Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna, Projekt wyposażenia, Standardy wyposażenia i wykończenia wnętrz]0 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_1a.docx)Załącznik do SIWZ nr 1a[Formularz ofertowy - część I]47 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_1b.docx)Załącznik do SIWZ nr 1b[Formularz ofertowy - część II]45 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_2.docx)Załącznik do SIWZ nr 2[Oświadczenie wykonawcy]46 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_3.docx)Załącznik do SIWZ nr 3[Oświadczenie wykonawcy]17 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_4a.docx)Załącznik do SIWZ nr 4a[Wykaz wykonanych robót]44 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_4b.docx)Załącznik do SIWZ nr 4b[Wykaz wykonanych dostaw]44 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_5.docx)Załącznik do SIWZ nr 5[Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia]19 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_6a.pdf)Załącznik do SIWZ nr 6a[Projekt umowy]524 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_6b.pdf)Załącznik do SIWZ nr 6b[Projekt umowy]479 kB
Pobierz plik (zalacznik_NR_7.docx)Załącznik do SIWZ nr 7[Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej]43 kB
Go to top