Zapytanie Ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i zezwoleń, w ramach zadania polegającego na modernizacji elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów praz przejścia bramowego. Znak: Techn.26.ZO.7.2019

Zapytanie Ofertowe

Zał. 1. Formularz Ofertowy

Zał. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Wyciąg z Protokołu

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zał. 3. Wzór Umowy

Zał. 4. Kaluzula RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Pobierz plik (Techn.26.ZO.7.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf)Informacja z otwarcia ofert[ ]489 kB
Go to top