Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro  na "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń w ramach zadania polegającego na przebudowie oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie - etap I dokumentacja”. Znak: Techn.26.ZO.4.2019.

 

Zapytanie Ofertowe

Zał. 1 Formularz Ofertowy

Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamowienia

1. Zalecenia konserwatorskie

2. Ocena konstrukcyjna

3. Koncepcja architektoniczna

4. Ekspertyza p.poż

5. Postanowienie PSP

Zał. 3 Wzór Umowy

Zał. 4 RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert Techn.26.ZO.4.2019.pdf)Informacja z otwarcia ofert[ ]397 kB
Go to top